ประกาศ TCAS, TCAS64 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งในระบบ TCAS,TCAS64 และระบบอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบ 1 Portfolio แฟ้มผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 64

TCAS รอบ 2 Quota โควตา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 64

TCAS รอบ 3 Admission แอดมิดชั่น พระนครเหนือ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 4 Dirrect Admission รับตรงอิสระ มจพ 64

รอติดตาม

รับตรงประเภทอื่นๆ นอกเหนือ TCAS64

ดูรายการรับสมัครพระนครเหนือทั้งหมด

www.enttrong.com/category/11