รับตรง / TCAS ที่หมดเขตรับสมัครใน 7 วันนี้

หมดเขต ตุลาคม 2561
รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561รับตรง62 โควตาสถาบันการอาชีวศึกษา ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562
[เหลืออีก 70 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561
รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561รับตรง62 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562
[เหลืออีก 70 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561
หมดเขต พฤศจิกายน 2561
รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561รับตรง62 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562
[เหลืออีก 106 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561