ประกาศ TCAS, TCAS64 พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS, TCAS64 และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS พระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบ 1 Portfolio แฟ้มผลงาน 64

TCAS ลาดกระบัง รอบ 2 โควตา Quota 64

รอติดตาม

TCAS สจล. รอบ 3 แอดมิดชั่น Admission 64

รอติดตาม

TCAS ลาดกระบัง รอบ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission 64

รอติดตาม

รับตรงนอกเหนือจากระบบ TCAS64

ดูรายการรับสมัครของลาดกระบังทั้งหมด

www.enttrong.com/category/9