ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ประกาศรูปแบบและรายละเอียดการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบ 1 ยื่นผลงาน Portfolio ม.วลัยลักษณ์ 64

TCAS รอบ 2 โควตา Quota มวล. 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 3 แอดมิดชั่น Admission มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ ม.วลัยลักษณ์ 64

รอติดตาม

รับสมัครประเภทอื่นๆ นอกเหนือ TCAS64

รอติดตาม

ดูรายการรับสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/25