ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประกาศรูปแบบการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทิน กำหนดการ TCAS64 ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง TCAS รอบ 1 แฟ้มผลงาน Portfolio 64

ม.แม่ฟ้าหลวง TCAS รอบ 2 โควตา Quota 64

มฟล. TCAS รอบ 3 แอดมิดชั่น Admission 64

รอติดตาม

แม่ฟ้าหลวง TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission 64

รอติดตาม

ม.แม่ฟ้าหลวง รับนอกระบบ

รอติดตาม

ดูรายการรับสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/23