ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกาศกำหนดการรับเข้าสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านช่องทาง TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทิน กำหนดการ TCAS64 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี TCAS รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน 64

ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS รอบ 2 Quota โควตา 64

รอติดตาม

ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS รอบ 3 Admission แอดมิดชั่น 64

รอติดตาม

มทส. TCAS รอบ 4 Direct Admission รับตรงอิสระ 64

รอติดตาม

รับสมัครนอกเหนือ TCAS

รอติดตาม

รายการรับสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/13