ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCAS, TCAS64 และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 64

TCAS รอบ 2 โควตา/Quota ม.อุบลราชธานี 64

TCAS รอบ 3 แอดมิดชั่น/Admission ม.อุบล 64

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ/Direct Admission ม.อุบล 64

รอติดตาม

รับตรงอื่นๆนอกเหนือระบบ TCAS64

รอติดตาม

ดูประกาศรับสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/29