ประกาศ TCAS, TCAS64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา) ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS, TCAS64 โดยในปี 2564 นี้ ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว

ปฏิทิน กำหนดการ TCAS64 จุฬา 64

TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio จุฬาลงกรณ์ 64

TCAS รอบ 2 โควตา Quota จุฬา 64

TCAS รอบ 3 แอดมิดชั่น Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission จุฬา 64

รอติดตาม

รับตรงประเภทอื่นๆ นอกเหนือ TCAS64

รอติดตาม

ดูรายการทั้งหมด

www.enttrong.com/category/4