ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มมจ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มมจ) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภายใต้ระบบ TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

TCAS รอบ 1 Porfolio แม่โจ้ 64

TCAS รอบ 2 Quota มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 3 Admission ม.แม่โจ้ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 4 Direct Admission มมจ 64

รอติดตาม

รับตรงในระบบอื่นๆ นอกเหนือ TCAS64

ทั้งนี้ในการรับสมัครแต่ละรอบทั้ง รอบแฟ้มสะสมผลงาน, รอบโควตา, รอบแอดมิดชั่น, และรอบรับตรงอิสระ ให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ดูรายการสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/22