นโยบายความเป็นส่วนตัว

Enttrong.com ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (Personal Information) ที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ Enttrong.com และทางเว็บไซต์ Enttrong.com ถือว่าท่านได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมยินยอมและปฏิบัติตามในฉบับนี้และฉบับต่อไปในอนาคต ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เว็บไซต์ Enttrong.com มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (E-Mail Address), ชื่อ (Name), หมายเลขไอพี (IP Address) เป็นต้น เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ Enttrong.com
  2. นอกจากนี้แล้ว เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้งานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Enttrong.com จึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านบางอย่าง เช่น หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  3. เว็บไซต์ Enttrong.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้รับรู้และเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้เว็บไซต์ Enttrong.com ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Enttrong.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น ในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การส่งมอบบริการ การทำการตลาด การโฆษณา การวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของเว็บไซต์ Enttrong.com เป็นต้น

การมอบหมายข้อมูล (Information Delegation)
เว็บไซต์ Enttrong.com อาจมอบหมายให้ระบบภายนอกในนามของเว็บไซต์ Enttrong.com เช่น Google Analytics, Google Adsense สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ Enttrong.com มีการใช้งาน “คุกกี้” โดยจะมีการส่งไปติดตั้งผ่านโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของท่านอัตโนมัติ โดยคุกกี้ีนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ Enttrong.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้งานจะทำการลบคุกกี้ หรือ ไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้คุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เว็บไซต์ Enttrong.com จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ Enttrong.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ Enttrong.com

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Enttrong.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ Enttrong.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งาน อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้งานเว็บไซต์ Enttrong.com

หากผู้ใช้บริการมีคำถาม ข้อเรียกร้อง ข้อแก้ไข ข้อคิดเห็น หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อได้อีเมล์ enttrong@gmail.com