รับตรง คืออะไร ? พร้อมประกาศรับสมัครล่าสุด

รับตรง คืออะไร ?

  • รับตรง เป็นรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบการจัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้อาจมีการเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นอยู่ด้วย เช่นโควตา หรือสอบตรง

การคัดเลือก

  • การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยใช้รูปแบบการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบที่ตรงกับความต้องการของคณะ/สาขา หรือการคัดเลือกโดยใช้ผลงานหรือความสามารถที่ผ่านมาในช่วงมัธยม หรือการคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบจากส่วนกลาง รวมไปถึงการคัดเลือกที่ใช้รูปแบบเฉพาะทางตามแต่ละประกาศกำหนด

การสมัคร

  • การสมัครเข้าศึกษาต่อโดยรูปแบบรับตรงจะมีการกำหนดการรับสมัครที่แตกต่างออกไปตามแต่ละคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัยประกาศออกมา ทั้งนี้สถาบันส่วนใหญ่มักจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงในการคัดเลือก ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ

ค่าใช้จ่าย

  • ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการคัดเลือกในรูปแบบรับตรงนั้นจะมีตั้งแต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ไปจนถึงการสมัครที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือก

ปัจจุบัน

  • ถึงแม้ปัจจุบันจะมีรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่หลากหลายมากขึ้นแต่รูปแบบการคัดเลือกแบบรับตรงนั้น ยังคงมีการดำเนินมาอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยของเอกชน

ภาพรวม รับตรง

  • จะเห็นได้ว่าภาพรวมของการคัดเลือกแบบรับตรงนั้นจะมีความหลากหลายอยู่มากทั้งรูปแบบการคัดเลือกกำหนดการที่สมัครค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายดังนั้นหากต้องการเข้าศึกษาต่อผ่านรูปแบบการคัดเลือกในระบบรับตรงควรต้องพิจารณาการคัดเลือกให้ถี่ถ้วนเหมาะสม และตรงกับที่ตนเองสนใจ

รับตรง ล่าสุด