ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ)

มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ประกาศรูปแบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทิน กำหนดการ TCAS64 ม.บูรพา 64

TCAS มหาวิทยาลัยบูรพา รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 64

TCAS ม.บูรพา รอบ 2 โควตา Quota 64

รอติดตาม

TCAS ม.บูรพา รอบ 3 แอดมิดชั่น Admission 64

รอติดตาม

TCAS มบ. รอบ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission 64

รอติดตาม

รับสมัครในรูปแบบอื่นๆ

ตรวจสอบรายการทั้งหมด

www.enttrong.com/category/18