ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยบูรพา 2564

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยบูรพา 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : พอร์ตฟอลิโอ
  • 5-19 มกราคม 2564
 • รอบที่ 2 : โควตา
  • 1 มีนาคม – 21 เมษายน 2564
 • รอบที่ 3 : แอดมิดชั่น
  • 7-15 พฤษภาคม 2564
 • รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ
  • 3-9 มิถุนายน 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยบูรพา 2564