ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ)

มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ) ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบ 1 Portfolio แฟ้มผลงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 64

TCAS รอบ 2 Quota โควตา ม.พะเยา 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 3 Admission แอดมิดชั่น มพ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 4 Direct Admission รับตรงอิสระ มพ 64

รอติดตาม

รับตรงนอกเหนือระบบ TCAS64

รอติดตาม

ดูข่าวประกาศทั้งหมด

www.enttrong.com/category/19