TCAS64 รอบ 1 โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.พะเยา 2564

TCAS64 รอบ 1 โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.พะเยา 2564

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • กายภาพบำบัด
 • พยาบาลศาสตร์
 • การบริบาลทางเภสัชกรรม
 • เทคนิคการแพทย์
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์