ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก, ม.เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก, ม.เกษตร) ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผ่านระบบ TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทิน กำหนดการ TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 64

TCAS รอบ 1 แฟ้มผลงาน Portfolio ม.เกษตร 64

TCAS รอบ 2 โควตา Quota ม.เกษตรศาสตร์ 64

TCAS รอบ 3 แอดมิดชั่น Admission มก 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission มก 64

รอติดตาม

รับตรงนอกเหนือจาก TCAS64

รอติดตาม

ดูประกาศรับสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/5