ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ประกาศรูปแบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS, TCAS64 และรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 64

TCAS ม.มหาสารคาม รอบ 2 โควตา Quota 64

รอติดตาม

TCAS มมส รอบ 3 แอดมิดชั่น Admission 64

รอติดตาม

TCAS มหาสารคาม รอบ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission 64

รอติดตาม

รับตรง มมส นอกเหนือระบบ TCAS64

รอติดตาม

ดูรายการรับสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/20