ข่าวรับสมัคร TCAS64 และสรุปข้อมูลล่าสุด, อัพเดทต่อเนื่อง

มาแล้ว! ข้อมูล TCAS64 ตรวจสอบ ติดตามรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ และข่าวการรับสมัครล่าสุด, อัพเดทต่อเนื่อง!

ประกาศรับสมัคร TCAS64 ล่าสุด

ดูทั้งหมดที่ www.enttrong.com/tag/646

สรุปข้อมูล TCAS64 ปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2564 ที่จะถึงนี้จะมีการใช้ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่เรียกว่า TCAS เหมือนปีก่อนๆ แต่ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างในบางส่วนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและกระจายโอกาสต่างๆ ให้กับผู้สมัครมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

กระบวนการคัดเลือกคล้ายแบบเดิม

เริ่มต้นที่กระบวนการคัดเลือกยังคงมีคล้ายเหมือนปีก่อนๆ คือมีการใช้รูปแบบการคัดเลือกที่เรียกว่า ยื่นแฟ้มผลงาน Portfolio ในรอบแรก, รอบโควตา Quota ในรองสอง, รอบแอดมิดชั่น Admission ในรอบสาม และรอบรับตรงอิสระ ในรอบสุดท้าย

มีผลงานดี ยื่นรอบ Portfolio ได้เลย

โดยในรอบ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานนั้น จะมีรูปแบบลักษณะที่ใช้ผลงาน/เกรด/ความสามารถต่างๆ ที่ตนเองมี รวมถึงสอดคล้องกับโครงการ คณะ หรือสาขาที่ต้อง ยื่นเข้าไปเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

คัดเลือกแบบจำกัดคุณสมบัติในรอบ Quota

ถัดมาจะเป็นรอบโควตา ที่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับรอบ Portfolio อยู่บ้าง แต่จะมีการจำกัดกลุ่มผู้สมัครหรือจำกัดคุณลักษณะบางอย่าง ที่ให้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น เช่น โควตาเฉพาะภาค สถานศึกษา โครงการที่เคยเข้าร่วม หรืออื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจมีการสอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้

แข่งขันทั่วประเทศกับรอบ Admission

ต่อไปเป็นรอบแอดมิชชั่น ซึ่งในปีการศึกษานี้ (TCAS64) จะมีการรวมรอบของ รับตรงร่วมกัน จากปีที่แล้วมาอยู่ในรอบนี้ และจะสามารถเลือกอันดับได้มากขึ้น ทั้งนี้จะมีการ “ประมวลผล 2 ครั้ง” แทนการแยกรอบเหมือนปีก่อนๆ ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยในรอบนี้จะมีการใช้คะแนนสอบกลาง เป็นเกณฑ์ในการตัดสินและผลการเรียนในช่วงมัธยมด้วย

จบลงด้วย รับตรงอิสระ

รอบสุดท้ายจะเป็นรอบรับตรงอิสระ ที่จะให้อิสระแก่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ ในการคัดเลือกเองตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาหรือคณะอันนั้น อาจจะมีการใช้คะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละโครงการ/มหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร

สำหรับการสมัครนั้นในรอบ Portfolio, รอบโควตา, และรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาคัดเลือกและช่องทางการสมัครเอง รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการคัดเลือกด้วย ในขณะที่รอบแอดมิชชั่นจะต้องสมัครที่เว็บไซต์ของส่วนกลาง ทั้งนี้ในการยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ในแต่ละรอบจะต้องมายืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ส่วนกลางเท่านั้น

เตรียมตัวให้พร้อมกับ TCAS64

ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาดในการรับข่าวสารการสมัคร กรุณาตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครอย่างต่อเนื่อง และดูข่าวสารการรับสมัครย้อนหลังเป็นแนวทาง เพื่อที่จะเตรียมตัวได้ทันเวลา และพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามสาขาที่ตนเองสนใจ

ปฏิทิน กำหนดการ TCAS64

ปฏิทิน TCAS64