ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ)

มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ) กำหนดโครงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รูปแบบ TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทิน กำหนดการ TCAS64 มหาวิทยาลัยทักษิณ 64

TCAS รอบ 1 Portfolio แฟ้มผลงาน ม.ทักษิณ 64

TCAS รอบ 2 Quota โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 3 Admission แอดมิดชั่น ม.ทักษิณ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 4 Direct Admission รับตรงอิสระ มทษ. 64

รอติดตาม

รับตรงที่ไม่ได้อยู่ในระบบ

รอติดตาม

ตรวจสอบข่าวรับสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/8