ประกาศ TCAS, TCAS64 พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด, มจธ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด, มจธ.) ประกาศกำหนดการและรูปแบบการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบ TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ในภาพรวมของการรับสมัครภายใต้ระบบ TCAS มหาวิทยาลัยยังคงกำหนดรูปแบบการรับสมัครเหมือนกับระบบหลักนั่นคือ มีการรับสมัครในรอบ Portfolio, รอบ Quota, รอบ Admission และรอบ Direct Admission ทั้งนี้ จะมีรอบเพิ่มเติมเข้ามานั่นคือรอบ Early Admission

โดยรอบ Early Admission นั้นจะเปิดรับเป็นรอบแรกของการคัดเลือกทั้งหมด แต่จะใช้ช่วงเวลาในการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์พร้อมกับรอบ Portfolio สามารถอ่านรายละเอียดได้จากประกาศด้านล่าง

กำหนดการ ปฏิทิน TCAS พระจอมเกล้าธนบุรี 64

TCAS64 รอบ 1 Portfolio บางมด

TCAS64 รอบ 2 Quota มจธ

TCAS64 รอบ 3 Admission พระจอมเกล้าธนบุรี

รอติดตาม

TCAS64 รอบ 4 Direct Admission บางมด

รอติดตาม

รับตรงประเภทอื่นๆ

รอติดตาม

ดูรายการทั้งหมด

www.enttrong.com/category/10