ปฏิทิน TCAS64 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 2564

ปฏิทิน TCAS64 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

กำหนดการ

 • รอบ Early Admission
  • รับสมัคร : เริ่ม 15 ตุลาคม 2563 *
  • คะแนนที่ใช้ : GPAX, Portfolio, คะแนนภาษาอังกฤษ
  • ยืนยันสิทธิ์ : 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
  • สละสิทธิ์
   • ครั้งที่ 1 : 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
   • ครั้งที่ 2 : 12-13 พฤษภาคม 2564
 • รอบ 1 Portfolio
  • รับสมัคร : เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563 *
  • คะแนนที่ใช้ : GPAX, Portfolio
  • ยืนยันสิทธิ์ : 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
  • สละสิทธิ์ :
   • ครั้งที่ 1 : 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
   • ครั้งที่ 2 : 12-13 พฤษภาคม 2564
 • รอบ 2 Quota
  • รับสมัคร : เริ่ม 22 กุมภาพันธ์ 2564
  • คะแนนที่ใช้ : GPAX, Portfolio, GAT/PAT, วิชสามัญ, O-NET *
  • ยืนยันสิทธิ์ : 10-11 พฤษภาคม 2564
  • สละสิทธิ์ : 12-13 พฤษภาคม 2564
 • รอบ 3 Admission
  • รับสมัคร : 7-15 พฤษภาคม 2564
  • คะแนนที่ใช้ : GPAX, GAT/PAT, วิชสามัญ, O-NET
  • ยืนยันสิทธิ์
   • Admission 1 : 26-27 พฤษภาคม 2564
   • Admission 2 : อัตโนมัติ
 • รอบ 4 Direct Admission
  • รับสมัคร : 3-15 มิถุนายน 2564
  • คะแนนที่ใช้ : GPAX, Portfolio, GAT/PAT, วิชสามัญ, O-NET
 • (* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามอย่างต่อเนื่อง)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 2564