ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศข่าวรับสมัครคัดเลือกนักเรียนและบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในรูปแบบ TCAS, TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล TCAS รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน 64

ม.มหิดล TCAS รอบ 2 Quota โควตา 64

รอติดตาม

มหิดล TCAS รอบ 3 Admission แอดมิดชั่น 64

ม.มหิดล TCAS รอบ 4 Direct Admission รับตรงอิสระ 64

รอติดตาม

รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือระบบ TCAS64

ดูข่าวการรับสมัครทั้งหมด

www.enttrong.com/category/21