ประกาศ TCAS, TCAS64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ) ประกาศรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS,TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัย จะทำการรับสมัคร 4 รอบ คือ รอบ Portfolio / รอบ Quota / รอบ Admission / และ รอบ Direct Admission

ปฏิทิน กำหนดการ TCAS64 มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน มอ 64

TCAS รอบ 2 โควตา ม.สงขลานครินทร์ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 3 แอดมิดชั่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 64

รอติดตาม

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ ม.สงขลา 64

รอติดตาม

รับตรง มอ ประเภทอื่นๆ

ดูรายการทั้งหมด

www.enttrong.com/category/28