ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และ รอบ 2 โควตา จุฬา 2564

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และ รอบ 2 โควตา จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

 • รับสมัคร : 7-18 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • สอบสัมภาษณ์ : 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 กุมภาพันธ์ 2564

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : 1-12 มีนาคม 2564
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ : 6-7 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ : 6 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 พฤษภาคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และ รอบ 2 โควตา จุฬา 2564