ข่าว TCAS รับตรง ทั่วประเทศ

โครงการรับตรง วุฒิม.6/ปวส. ม.เทคโนโลยีมหานคร 2557

โครงการรับตรง วุฒิม.6/ปวส. ม.เทคโนโลยีมหานคร 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาม.6 หรือปวส. ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง จัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 13 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2557

โครงการรับตรง จัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 13 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 13 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3) ม.ชินวัตร 2557

โครงการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3) ม.ชินวัตร 2557

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับบสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง ภาคปกติ (ครั้งที่ 2) ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

โครงการรับตรง ภาคปกติ (ครั้งที่ 2) ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 2557

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 2557

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง ร่วมพัฒนา ตชด.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

โครงการรับตรง ร่วมพัฒนา ตชด.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการร่วมพัฒนา ตชด. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง บัณฑิตคืนสู่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

โครงการรับตรง บัณฑิตคืนสู่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.สยาม 2557

โครงการรับตรง สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.สยาม 2557

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (เพิ่มเติม) คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2557

โครงการรับตรง หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (เพิ่มเติม) คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) ปริญญาตรีคู่ขนาน ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

โครงการรับตรง ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548

หน้า 420 จาก 450 : 1 ก่อนหน้า 417 418 419 420 421 422 423 ถัดไป 450