TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

โครงการรับตรง หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (เพิ่มเติม) คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) ปริญญาตรีคู่ขนาน ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญใ นโครงการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
  • มีผลคะแนนจากการสอบ O-NET

จำนวนรับ

  • รวม 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5