รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2559 (5 ครั้ง)

โครงการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3) ม.ชินวัตร 2557

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับบสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 4 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 17.5 – 25

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • สมัครทางไปรษณีย์
  • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยชินวัตร ฝ่ายรับนักศึกษาและพัฒนา ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

เว็บไซต์

อื่นๆ