หมวดหมู่ - มหาวิทยาลัยชินวัตร

รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2559 (5 ครั้ง)

รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2559 (5 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (5 ครั้ง)

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2558

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2558

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3) ม.ชินวัตร 2557

โครงการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3) ม.ชินวัตร 2557

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับบสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2557