รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2559 (5 ครั้ง)

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2558

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 9 มกราคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 17.5 – 25

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยชินวัตร ฝ่ายรับนักศึกษาและพัฒนา ปทุมธานี หรืออาคารบีบีดี ฝ่ายประสานงาน ชั้น 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เว็บไซต์