รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2560

โครงการรับตรง สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.สยาม 2557

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครได้ที่ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์