หมวดหมู่ - ปฏิทินรับตรง 59

ปฏิทินรับตรง59 ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 (ครั้งที่ 1 และ 2)

ปฏิทินรับตรง59 ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 (ครั้งที่ 1 และ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1 และ 2)

ปฏิทินรับตรง59 ประเภทภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

ปฏิทินรับตรง59 ประเภทภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

สถาบันทดสอบทางการศึกษาชาติ ประกาศปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินรับตรง59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559

ปฏิทินรับตรง59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศกำหนดการและคุณบัติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2559

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศปฏิทินและองค์ประกอบคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนม.6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนต่างๆ ทั้งใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โควตาภาคฯ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินรับตรง59 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

ปฏิทินรับตรง59 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงของคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินรับตรง59 ระดับปริญญาตรี พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

ปฏิทินรับตรง59 ระดับปริญญาตรี พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศโครงการรับสมัครและกำหนดการการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินรับตรง59 โครงการหลัก 4 โครงการ ม.เชียงใหม่ 2559

ปฏิทินรับตรง59 โครงการหลัก 4 โครงการ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลัก 4 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินรับตรง59 จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

ปฏิทินรับตรง59 จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการจุฬาฯ-ชนบท ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบการสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 2 จาก 3 : 1 2 3