TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบการสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่านฉบับเต็ม)

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559
ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

เว็บไซต์