TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

ปฏิทินรับตรง59 โครงการหลัก 4 โครงการ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลัก 4 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโครงการ

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ปฏิทินรับตรง59 โครงการหลัก 4 โครงการ ม.เชียงใหม่ 2559

ปฏิทินรับตรง59 โครงการหลัก 4 โครงการ ม.เชียงใหม่ 2559

ปฏิทินรับตรง59 โครงการหลัก 4 โครงการ ม.เชียงใหม่ 2559

ปฏิทินรับตรง59 โครงการหลัก 4 โครงการ ม.เชียงใหม่ 2559