ปฏิทินรับตรง59 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

ปฏิทินรับตรง59 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงของคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

ปฏิทินรับตรง59 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง59 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

อื่นๆ