ปฏิทินรับตรง59 จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

ปฏิทินรับตรง59 จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการจุฬาฯ-ชนบท ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

โดยผู้ที่สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทนี้ จะไม่สามารถรับสมัครโครงการรับตรงปกติของจุฬาฯ ได้

มาแล้ว !! รับตรง59 จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง59 จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

เว็บไซต์