ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

สถาบันทดสอบทางการศึกษาชาติ ประกาศปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

*** โอเน็ต ม.6 ใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ปี 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

เว็บไซต์