ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

สถาบันทดสอบทางการศึกษาชาติ ประกาศปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

*** โอเน็ต ม.6 ใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ปี 2559

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

เว็บไซต์