ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2559

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศปฏิทินและองค์ประกอบคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนม.6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนต่างๆ ทั้งใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โควตาภาคฯ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

มาแล้ว !!! โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2559

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา : 5 %
  • ผลการสอบวิชาหลัก (ม.จัดสอบเอง) : 65 – 95 %
  • ผลการสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด (คณะจัดสอบเอง) และ/หรือคะแนน PAT : 0 – 30 %

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2559

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2559

เว็บไซต์