หมวดหมู่ - รับตรง 59

รับตรง59 ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2559

รับตรง59 ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2559 (เพิ่มเติม 3)

รับตรง59 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2559 (เพิ่มเติม 3)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 3)

รับตรง59 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2559 (ครั้งที่ 3)

รับตรง59 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2559 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)

รับตรง59 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง59 รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ การท่องเที่ยว ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559

รับตรง59 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ การท่องเที่ยว ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร/AIIP ม.เกษตร 2559 (รอบ 5)

รับตรง59 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร/AIIP ม.เกษตร 2559 (รอบ 5)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2559

รับตรง59 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 5 จาก 93 : 1 ก่อนหน้า 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป 93