TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร/AIIP ม.เกษตร 2559 (รอบ 5)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 12 มิถุนายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) (AIIP) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • รูปแบบที่ 1
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
  • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31 คะแนน หรือเทียบเท่า
 • รูปแบบที่ 2
  • มีผลการสอบ SAT I คณิตศาสตร์ — ไม่ต่ำกว่า 500
  • มีผลการสอบ IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.0
   • หรือ TOEFL-PBT — ไม่ต่ำกว่า 400
   • หรือ TOEFL-CBP — ไม่ต่ำกว่า 173
   • หรือ TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 60
   • หรือ KU-EPT — ไม่ต่ำกว่า 50
   • หรือ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ — ไม่ต่ำกว่า 31 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • 35 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางอีเมล์

เว็บไซต์