TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

  • 15 – 16 มิถุนายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ โดยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
  • มีผลการสอบ GAT และ PAT คณิต หรือฝรั่งเศส หรือเยอรมัน หรือญี่ปุ่น หรือจีน หรืออาหรับ

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเองที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

เว็บไซต์