หมวดหมู่ - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รับตรง59 ระบบโควตา ราชมงคลล้านนา-น่าน 2559

รับตรง59 ระบบโควตา ราชมงคลล้านนา-น่าน 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลล้านนา-พิษณุโลก 2559 (รอบ 1)

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลล้านนา-พิษณุโลก 2559 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 1)

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลล้านนา-ลำปาง 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลล้านนา-ลำปาง 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 รอบรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2558

รับตรง58 รอบรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด มทร.ล้านนา 2558

รับตรง58 โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด มทร.ล้านนา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปวส. ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 +ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีก มทร.ล้านนา 2558

รับตรง58 +ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีก มทร.ล้านนา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก สมทบ โครงการร่วมบ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558