ราชภัฏลำปาง

รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2560 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง59 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 เรียนดี, ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏลำปาง 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558