หมวดหมู่ - ราชภัฏเลย

รับตรง62 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562

รับตรง62 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง62 ประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2562

รับตรง62 ประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง59 กษ.พ. (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559

รับตรง59 กษ.พ. (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กษ.พ. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558