หมวดหมู่ - ปฏิทินรับตรง 58

รับตรง58 ปฏิทินและคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชนก 2558

รับตรง58 ปฏิทินและคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชนก 2558

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนดการและคุณสมบัติการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินรับตรง58 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

ปฏิทินรับตรง58 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศปฏิทินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับตรง58 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558

กำหนดการรับตรง58 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ โดยใช้คะแนน GAT/PAT ยื่นสมัคร ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2558

รับตรง58 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2558

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการ รายชื่อมหาวิทยาลัย และขั้นตอนในการดำเนินงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับตรง58 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558

กำหนดการรับตรง58 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปวส. ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับตรง58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการรับตรง58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับตรง58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2558

กำหนดการรับตรง58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับตรง 58 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (แก้ไข 2 – รูปแบบใหม่)

กำหนดการรับตรง 58 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (แก้ไข 2 – รูปแบบใหม่)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 ปรับเปลี่ยนรับตรงรูปแบบใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 ปรับเปลี่ยนรับตรงรูปแบบใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศการปรับเปลี่ยนรับตรงรูปแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับตรง58 ม.6/ปวช./ปวส. 10 โครงการ ม.แม่โจ้ 2558

กำหนดการรับตรง58 ม.6/ปวช./ปวส. 10 โครงการ ม.แม่โจ้ 2558

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศกำหนดการการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 11 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

หน้า 2 จาก 4 : 1 2 3 4