รับตรง58 ปรับเปลี่ยนรับตรงรูปแบบใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 ปรับเปลี่ยนรับตรงรูปแบบใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศการปรับเปลี่ยนรับตรงรูปแบบใหม่ทั้งหมด โดยทุกคณะจะต้องยื่นคะแนน GAT ซึ่งแล้วแต่ละคณะหรือสาขาวิชาจะกำหนด รวมไปถึงบางคณะจะต้องยื่นคะแนน PAT และ/หรือ คะแนนจาก 7 วิชาสามัญ จากนั้นจะมีการสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ หรือสอบความถนัดเฉพาะสาขาในขั้นตอนต่อไป

ข่าวด่วน

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ที่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือวิชาสามัญ 7 วิชา

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง58 ปรับเปลี่ยนรับตรงรูปแบบใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

เว็บไซต์