กำหนดการรับตรง 58 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (แก้ไข 2 – รูปแบบใหม่)

กำหนดการรับตรง 58 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (แก้ไข 2 – รูปแบบใหม่)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กำหนดการรับตรง 58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (แก้ไข 2 - รูปแบบใหม่)

เว็บไซต์