กำหนดการรับตรง58 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558

กำหนดการรับตรง58 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ โดยใช้คะแนน GAT/PAT ยื่นสมัคร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

  • 5 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดการรับตรง58 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558