หมวดหมู่ - คณะบริหารศาสตร์

รับตรง59 การบัญชี ผู้จบวุฒิ ปวส. ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 การบัญชี ผู้จบวุฒิ ปวส. ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้จบวุฒิปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 +ทุน ความร่วมมือ บ.ซีพีออลล์ สาขาการตลาด ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 +ทุน ความร่วมมือ บ.ซีพีออลล์ สาขาการตลาด ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โดยวิธีรับตรง โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 โควตา การจัดการโรงแรม/ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 โควตา การจัดการโรงแรม/ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรการจัดการการโรงแรม และหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558 (ครั้งที่ 3)

รับตรง58 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)

รับตรง58 โควตาบุตรศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 (รอบที่ 3)

รับตรง58 โควตาบุตรศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

รับตรง58 +ทุน สาขาวิชาการตลาด ความร่วมมือบริษัท ซีพี ม.อุบลราชธานี 2558 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 +ทุน สาขาวิชาการตลาด ความร่วมมือบริษัท ซีพี ม.อุบลราชธานี 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านจัดการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

หน้า 4 จาก 6 : 1 2 3 4 5 6