หมวดหมู่ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช)

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นร.ที่มีผลการเรียนดี ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นร.ที่มีผลการเรียนดี ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นศ.จากกลุ่มประเทศอาเซียน+3 คณะเภสัช ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 นศ.จากกลุ่มประเทศอาเซียน+3 คณะเภสัช ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน +3 คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นักเรียนชาวไทยภูเขา ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 นักเรียนชาวไทยภูเขา ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 คณะศึกษาศาสตร์ 6 โครงการ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 คณะศึกษาศาสตร์ 6 โครงการ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 6 โครงการ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศ/เครือข่าย ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศ/เครือข่าย ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นร.ที่มีความสามารถฯ วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 นร.ที่มีความสามารถฯ วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นร.ที่มีความสามารถฯ วิศวกรรมเครื่องกล ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 นร.ที่มีความสามารถฯ วิศวกรรมเครื่องกล ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 11 จาก 17 : 1 ก่อนหน้า 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป 17