รับตรง59 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 10)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่/พืชสวน
  • (หน้า 11)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-สองภาษา
  • (หน้า 11)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 13)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 13)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 14)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 14)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 14)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 15)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ประติมากรรม
  • (หน้า 15)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา 2559
 • มีผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่น ในชนิดกีฬาดังต่อไปนี้
  • กรีฑา ว่ายน้ำ โปโลน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ ดาบสากล ดาบไทย เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด เรือพาย ลีลาศ คาราเต้-โด ครอสเวิร์ด หมากกระดาน หมากล้อม บริดจ์ จักรยาน ยิงธนู ยกน้ำหนัก ฮอกกี้ ขี่ม้า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7, 17)

จำนวนรับ

 • รวม 58 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงานและความสามารถทางกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานกีฬา อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: